http://www.nagyszentjanos.hu/useruploads/telepulesi_kezikonyv/tak_nagyszentjanos_06.pdf  

Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy Nagyszentjános Község Önkormányzata – a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvénynek megfelelően, és a település építészeti karakterének minőségi alakulása érdekében – elkészítette a településképi arculati kézikönyvet (TAK), amely – a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet alapján – a teljes közigazgatási területre készülő településképi rendelet szakmai megalapozása érdekében szükséges. 

Az arculati kézikönyv a jogszabályok útvesztője helyett röviden, lényegre törően, és mindenki számára érthető módon mutatja be közösségünk környezetalakítással kapcsolatos elvárásait, valamint a településen belül jól elkülönülő egyes településrészek arculati jellemzőit és értékeit. Áttekinthető rajzok és fényképek segítségével illusztrálja a követendő példákat, a településképhez illeszkedő építészeti elemeket, számba véve a település építészeti értékeit, hagyományait, táji és természeti értékeit. A TAK elsősorban a lakosság és az építkezni vágyók tájékoztatását segítő, szemléletformáló kiadvány.