Magunkról pár mondatban

 

040Gyermekközpontú felfogásunk szerint minden gyermek egyszeri, megismételhetetlen csoda, aki elfogadásra, biztonságra és szeretetre vágyik. Ezért meleg, barátságos, családias óvodát működtetünk nyugodt környéken, két vegyes csoporttal. Nagy szabadságot és teret adunk a játék során az egyéniség és kreativitás megnyilvánulásának, ugyanakkor differenciált fejlesztéssel gondoskodunk a gyermekek képességeinek hatékony kibontakoztatásáról. nemcsak játéktevékenység közben, hanem szervezett kezdeményezéseken és foglalkozásokon is neveljük-
- tanítjuk gyermekeinket, mivel valljuk, hogy nem minden gyermeknél elég, ha a spontán érésre és fejlődésre hagyatkozunk.Toleráns és empatikus pedagógusaink igyekeznek jól megoldani a külön törődést igénylő gyerekekkel való foglalkozást is.A partnerközpontúság jegyében valódi együttműködést szorgalmazunk a szülőkkel. Valljuk, hogy az óvoda a szülői ház nevelésére kell hogy támaszkodjék, s nem veheti át a szülők szerepét. Ugyanakkor nevelési tapasztalatainkkal, tudásunkkal szívesen állunk a szülők rendelkezésére.Komplex nevelési programunk sajátosságai a következők:

  • sokoldalú tevékenykedés által, színvonalas művelődési anyag segítségével ismerkedünk a művészetek alapjaival.
  • A magyar zenekultúra hagyományának megfelelő kodályi zenei neveléssel megalapozzuk a zene szeretetét és élvezetét.
  • Mese és vers tanításunk alapjául a magyar népmesekincs és az értékes gyermekirodalmi művek szolgálnak. Az anyanyelvi kulturáltságot a művelt ember jellemzőjének tartjuk, ezért kialakítjuk a kérdezni- mesélni- beszélgetni tudás készségét, hogy gyermekeink könnyen kapcsolatot teremtő felnőtté váljanak.
  • A vizuális kultúra  alapjait a sokoldalú ábrázoló tevékenység és a műalkotásokkal való ismerkedés révén rakjuk le. célunk az alkotás örömének megéreztetése, a kreativitás kibontakoztatása.
  • A természeti és társadalmi környezettel való ismerkedés során a felfedezésre, megtapasztalásra, átélésre helyezzük a hangsúlyt. Naponta megfigyeljük a természet és időjárás változását, szépségét, harmóniáját. növények gondozásával, madarak etetésével, környezetünk tisztaságának óvásával a környezettudatos magatartás szokásait alakítjuk ki.
  • A logikus gondolkodást, a matematikai készségeket a környezet formai és mennyiségi viszonyainak megtapasztalása révén fejlesztjük.
  • Az" ép testben ép" lélek elvét valljuk. A mozgásfejlesztés, az életkornak megfelelő napirend, az étrend, valamint a védőnői-orvos felügyelet az egészség védelmét szolgálja.
  • A testi,és értelmi fejlesztésen túl kiemelkedően fontosnak tarjuk az érzelmi intelligencia fejlesztését, hiszen ma már tudjuk, hogy ennek a tényezőnek legalább akkora szerepe van egy ember későbbi boldogulásában, mint az intelligenciának és tudásnak. Sikeres,önálló, együttműködésre kész és alkalmas emberek nevelésére törekszünk.
  • Mindezeket a feladatokat úgy oldjuk meg, hogy a lehető legtöbb időt játékkal töltsék gyermekeink, hiszen ez a tevékenység az óvodások igazi, természetes létformája.