„Tarka Lepke” Gyermek Alapítvány - óvodai alapítvány


9072 Nagyszentjános, József A. u. 6.
Adószám: 18971033-1-08
A „Tarka Lepke Gyermek Alapítvány” elnevezésű óvodai alapítványt 2001-ben hozta létre Gregovics Jánosné, Pap Tibor és Bedi Ferenc.
A kuratórium elnöki posztját Benkó Gyuláné töltötte be 2011-ig, amikor is személyi változás történt az elnök és egy kuratóriumi tag személyében. Jelenleg Tóthné Hujber Ingrid látja el az elnöki feladatot, kuratóriumi tagok pedig Pósán Jánosné és Tóthné Varga Brigitta.
Az Alapítvány célja, olyan anyagi bázis megteremtése volt, amely elősegíti az óvodás korú gyermekek nevelését, képességfejlesztését, ismeretterjesztését és ezen keresztül az iskolára való fokozatos felkészülését, különös tekintettel az alábbiakra:
> támogatást nyújtson és forrásokat biztosítson az óvodás korú gyermekek képességfejlesztéséhez, szellemi fejlődéséhez, oktatásához és az ismeretterjesztéséhez szükséges tárgyi eszközök beszerzéséhez
> támogassa a sport, az egészséges életmód, az egészségmegőrzés és a betegségmegelőzés fontosságát tudatosító programokat
> tudatosítsa a kulturális értékek és a kulturális örökség megőrzésének fontosságát
> tudatosítsa a kulturális értékek megőrzését és a környezetvédelem fontosságát
> elősegítse a család és az óvoda együttműködését a gyermekek érdekében
> támogassa az óvónők szakmai továbbképzését


Ezen célok figyelembevételével - csak az elmúlt 3 évben - sikerült az óvodás gyerekek számára játékokat pl. babakocsit, kockakirakót, vasúti pályát, építőkockákat; társasjátékokat; könyveket; fejlesztő játékokat stb. vásárolni. Emellett a gyerekek komfortérzetét nagyban elősegítő óvodai bútorokat, játéktárolókat, az óvodások számára székeket és asztalokat valamint ágyakat és hozzá ágytárolót is sikerült vásárolnunk.
Legfőbb támogatóink a céljaink megvalósításában azok a magánszemélyek, vállalkozók, akik adójuk 1 %-át az óvodai alapítványnak ajánlották fel, valamint a Kisalföldi Mezőgazdasági Zrt., Nagyszentjános Önkormányzat Képviselőtestülete és a Polgármester asszony.
Mivel céljaink között szerepel a gyerekek környezettudatos nevelése is, ezért az óvónők – 3 havonta – összegyűjtik, koordinálják és elszállítatják településünkről az elektromos hulladékokat és az ebből befolyt összegből az alapítványt támogatják.
Alapítványunk idén tavasszal újra megigényelte a közhasznúsági minősítést, amely lehetővé teszi, hogy továbbra is megkaphassuk a személyi jövedelemadók 1 %-át.
Köszönjük szépen az adományaikat és bízunk benne, hogy továbbra is támogatják majd óvodánk alapítványát.
Köszönettel a Kuratórium Tagjai:
Pósán Jánosné, Tóthné Varga Brigitta, Tóthné Hujber Ingrid
„Tarka Lepke” Gyermek Alapítvány adószáma:18971033-1-08


A kuratórium
Az alapítvány kezelőszerve a kuratórium, mely egyben irányító, döntéshozó és képviselő szerv is. Feladata az alapítványi célok megvalósítása, a vagyon gyarapításával és ésszerű felhasználásával. Ennek érdekében az alapítvány működésével, gazdálkodásával kapcsolatos bármely ügyet megtárgyalhat, és egyben határozatot hozhat.
A kuratórium tagjai legjobb tudásuk szerint képviselik az alapítvány érdekeit és céljait, szervezik kapcsolatait, gyarapítják lehetőségeit.
A kuratórium tagjainak száma 3 fő, megbízatásuk határozatlan időre szól.
A kuratórium tagjai munkájukért tiszteletdíjat nem kapnak, munkájukat társadalmi munkában végzik.
A kuratórium meghatározza a kitűzött célok megvalósításához szükséges személyi és tárgyi feltételeket, gondoskodik azok biztosításáról.
A kuratórium kizárólagos hatáskörébe tartozó döntések:

 • az alapítványi vagyon kezelésére és gyarapítására vonatkozó döntések;
 • döntés a vagyon időszakonkénti, cél szerinti felhasználásáról;
 • döntés az alapítvány céljára adott további vagyoni hozzájárulások elfogadásáról illetve visszautasításáról;
 • az alapítvány éves munkatervének és költségvetésének elfogadása;
 • az alapítvány éves munkájáról és gazdálkodásáról szóló szakmai-pénzügyi beszámolójának és közhasznúsági jelentésének elfogadása;
 • az alapítvány szervezeti- és működési szabályzatának elfogadása és módosítása (egyhangú szavazással)


Az alapítvány vagyonát képezi és képezheti:

 • az alapítók által befizetett törzstőke
 • képviselői tiszteletdíjak felajánlása, tárgyi támogatásuk
 • óvodai szülők báljának bevételei
 • vállalkozók anyagi és tárgyi adományai
 • szülők és céljainkkal egyetértő személyek anyagi és egyéb támogatása
 • pályázati támogatások
 • a személyi jövedelemadó 1%-ának felajánlása