Az M1 autópálya nagyszentjánosi lehajtója mellett megmaradt pannon homoki gyepek az egykor Győrtől Esztergomig húzódó kisalföldi meszes homokpuszta maradványaihoz tartoznak. A mindössze 7 ha kiterjedésű területen a fajok közül a magyar futrinka (Carabus hungaricus) és a homoki nőszirom (Iris humilis ssp. arenaria) fordul elő. A homokpusztagyepek védett fajai közül többek között a fokozottan védett pókbangó (Ophrys sphecodes), a védett agárkosbor (Orchis morio), a tavaszi hérics (Adonis vernalis), a pusztai árvalányhaj (Stipa pennata) és a homoki kocsord (Peucedanum arenarium) található meg. Az élőhelyet ma már nem az autópálya építés, hanem a felelőtlen terepmotorosok pusztítása és az özönnövények, különösen az akác terjedése veszélyezteti.