Tóthné Varga Brigitta képviselő

Mobil: 06-30/9449769
Email: tvargabrigi@gmail.com    

1961-ben születtem, azóta élek ebben a községben. Családot is itt alapítottunk férjemmel, Tóth Istvánnal 34 éve.

A Baross Gábor Közgazdasági Szakközépiskolában érettségiztem, ahol képesített könyvelő, statisztikus, vállalati tervező szakképesítést szereztem. Pályázat útján kerültem a Büntetés-végrehajtási Szervezet hivatásos állományába. Jó munkám eredményeképpen beiskoláztak Budapestre, ahol sikeres középfokú élelmezésvezetői szakképesítést, higiénikus és HACCP ügyintéző bizonyítványt szereztem. Élelmezésvezetőként 250 ember élelmezéséért, a HACCP előírásai szerint működő konyha gazdaságos üzemeltetéséért feleltem. Jelenleg a Büntetés-végrehajtási Szervezet hivatásos (bv. zászlós) nyugállományú tagjaként élek.

A 2010-2014-es ciklusban is Nagyszentjános község megválasztott képviselője voltam. Képviselői munkámat legjobb tudásom szerint elláttam, tiszteletdíjamat a község javára adományoztam a többi képviselő társammal együtt. A négy évben legfontosabb feladatomnak tekintettem a község mielőbbi fejlődését, előmenetelét. Egyik fő feladatunk volt a belvíz elvezetése és a szennyvízcsatorna projekt véghezvitele, amelyek jelen időben már kiválóan üzemelnek. A kimagaslóan esős nyár ellenére sincs belvíz semerre a községben. Ezáltal használhatóvá vált újra az iskola tornaterme, melyet felújítottunk, és az óvoda pincéje is. Elvállaltam a Kulturális Bizottság tagjaként azt az örömteli feladatot, hogy hozzuk be a közösség életébe az ünnepeket. Az állami, az egyházi, a karácsonyi és minden olyan ünnep és kulturális rendezvény szervezését és lebonyolítását, amely a falu kulturális fejlődését szolgálta. Testvérközségünk lett Búcs. Részem volt a község megszépülésében, közösségi területeink igényes kialakításában, az új lélekharang megrendelésében és megszenteltetésében. Kivettem részem az óvoda konyhájának felújításából. Itt köszönöm meg ismételten azoknak a falubelieknek a segítségét, akik első szóra jöttek, segítettek konyhánkat olyan szintre emelni, hogy a HACCP szigorú szabályainak megfeleljen.

Kuratóriumi tagja lettem az óvodai Tarka Lepke Alapítványnak, Tóthné Hujber Ingrid közreműködésével (aki most is kiválóan látja el az Alapítvány elnöki tisztségét), megmentettük az alapítványt, melyet a Megyei Főügyészség meg akart szüntetni, mivel az előző faluvezetés a gyerekeknek adományozott pénzből fizetett ki a Fásy Mulató részére 400.000 Ft-ot. Teljesítettem messzemenően azokat a feladatokat, melyeket célul tűztem ki magam elé. Továbbra is szeretnék a községért dolgozni, teljes mértékben támogatva Friderics Cecília jelenlegi Polgármester Asszony által képviselt programot. Tisztelettel köszönöm meg azoknak a falubeli embereknek a segítségét és bizalmát, akik végig támogatták azt a munkát, ami mellett elköteleztem magam, és segítették azt a közösségi tevékenységet, melynek nyomai láthatóak a község minden részén.