Kránicz János alpolgármester

Mobil: 06-30/9449761                                                        
Email: janos.kranicz63@gmail.com

Huszonhárom éve élek családommal Nagyszentjánoson, Feleségem, Adél, az iskolánk gyógypedagógusa, leányom gimnáziumban tanul, fiam az AHM-nél dolgozik. Jómagam a Kisalföldi Állami Gazdaságban kezdtem dolgozni, majd 1994-ben jelentkeztem az Audi Hungaria Motor Kft alakuló üzemébe, ide az első 150 dolgozó közt nyertem felvételt. Legmagasabb végzettségem Felsőfokú Személyügyi Gazdálkodó. A Motorfejlesztő központban dolgozom, mint koordinátor. 


A 2010-2014-es ciklusban alpolgármesterként tevékenykedtem.

Örököltünk egy eladósodott, átláthatatlanul működő önkormányzatot, belvízben és szennyvízben ázó házakkal, intézményekkel. Voltak elképzeléseink, felkészülten indultunk a munkának. Egymás után, pontról pontra haladva, kemény munkával megvalósítottuk ígéreteinket. A régen várt csatornázás valóra vált, a csapadékvíz elvezetéséről még a környéken is egyedülálló, részben zárt rendszerű csapadék elvezető rendszer gondoskodik, egyenlőre ez a legsúlyosabban érintett területeket érinti, de a tervek készen várják a fejlesztésre a kiírandó pályázatot. Lassan eltűnt a víz a kertekből, pincékből! Az évek óta parlagon heverő kertek, udvarok újra művelhetők lettek. Az évekig vízben ázó tornaterem az iskolába újra használható, az óvoda kazánja sem a pincében másfél méter magasan álló belvizet fűti! A korrekt, átlátható gazdálkodásáért újra partnerként tekintettek az önkormányzatra.
Polgármesterünk bekapcsolódott a régióban működő társulások, települési csoportok munkájába, társadalmi munkában vállalt funkciókat azokban a szervezetekben, ahol az előző polgármesterünket soha nem is látták! Folyamatosan részt vettünk az itt folyó munkában, tapasztalatokra, rutinra szert téve a pályázatok kidolgozásában, beadásában. A precízen beadott, kivitelezhető, jó kapcsolatokkal támogatott, becsületesen elszámolt pályázataink sorra kedvező elbírálásban részesülnek. Pályázunk a közbiztonságot javító kamera rendszer telepítésére, közvilágítás korszerűsítésére, polgármesteri hivatal, iskola, óvoda, temető, sportpálya energetikai fejlesztésére! Hosszú-hosszú évek óta a falu vagyona nem egyének zsebét tömve csökkent, hanem százmilliós mértékben gyarapodott! Falunkban megvalósított ötleteket nálunk módosabb önkormányzatok kezdték átvenni (Családi Napközi, Bakony-ér családsegítő Intézmény). Kulturáltabb, szebb környezetet megteremtve, egy „összkomfortos” faluval szeretnénk az új otthonra vágyókat becsábítani, nagyszentjánosi lakossá tenni, üres házakat, telkeket benépesíteni - itt is bíztató a tendencia. Látogatóba érkező vendégeink, vagy hosszabb idő után hozzánk érkezők észreveszik, és dicsérik a település rendezett utcáit, parkjait, a sok takaros, szépülő portát. Örömünkre megjelent az első nagy hazai vállalkozás is egy zöldmezős mintaberuházással (Farm Tojás Kft.). A Gazdaság vezetőivel is minél jobb, korrekt kapcsolatra törekszünk, ha nekik jól megy, az nekünk adóbevételt, sok ott dolgozó lakosunknak biztos megélhetést jelent. Soha ennyi rendezvényen, táborozáson nem vettek részt gyermekeink. Aktív, a falu életében résztvevő civil szervezetek működnek a településen az önkormányzat támogatásával! Mint polgárőr, rendszeresen járőrözök polgárőr társaimmal szabadidőmben, tagja vagyok, a KÉNE civil szervezetnek, akiknek munkája rövidesen egy falubusszal gazdagítja községünket! Tettük mindezt tiszteletdíjunkról lemondva, ingyen és önzetlenül.
Szerencsés vagyok, hogy ezalatt a négy év alatt olyan emberekkel dolgozhattam együtt, akik hasonlóan hozzám a település fejlődését, épülését támogatták, őszinte köszönetem mindannyiójuknak!
Nagyon jó úton halad a település abban az irányban, amit négy éve kitűztem célként, „Szeretnék egy olyan Nagyszentjánost, ahol az emberek egymást segítve, a községükért dolgozva, szívesen élnek”!
A FALU JÓ KEZEKBEN VAN.
Ehhez a munkához, amit majd programunkban részletesen is kifejtünk, kérem szíves támogatásukat, szavazataikat!

Tisztelettel: Kránicz János