Friderics Cecília polgármester

Telefon: 96/544-030
Fax: 96/544-031
Mobil: 06-30/5300533
Email: polgarmester@nagyszentjanos.hu     

46 éves vagyok, 12 éve, 2002 óta élek Nagyszentjánoson családommal együtt, gyermekeim, Réka (11), és Kinga (9) már itt születtek. 1987-ben érettségiztem a budapesti Patrona Hungariae Római Katolikus Leánygimnáziumban. 1996-ban egyetemi diplomát szereztem a Veszprémi Egyetemen (ma Pannon Egyetem) angol nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár szakon. Munka mellett szereztem meg a második diplomámat a Budapest Gazdasági Főiskola Külkereskedelmi Karán, szakdiplomácia szakértő szakon. Jelenleg is képzem magamat a Nemzeti Közszolgálati Egyetem önkormányzati szaktanácsadó szakán, az itt tanultakat munkám során maximálisan hasznosítom. Angolból felső-, németből középfokú nyelvvizsgával rendelkezem. A T-Com elődjénél, a MATÁV Rt.-nél PR és vállalati belső kommunikációval foglalkoztam, az akkor zajló vállalati szintú kultúraváltási projekt területi koordinátoraként. Innen kerültem – felkérésre a Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzathoz, ahol 1998 és 2002 között elnöki referensként – a megyei közgyűlés elnökének közvetlen munkatársaként – tevékenykedtem. Kapcsolatban álltam a megye településeinek polgármestereivel, a megyei és regionális szintű közigazgatási, rendvédelmi és honvédelmi szervekkel, segítettem az elnök országgyűlési munkáját. Szerteágazó kapcsolatrendszerre tettem szert, amelynek az elmúlt 4 év során nagy hasznát vettem, mikor a falu érdekeiért illetve pályázati pénzforrásokért kellett küzdeni.

Szerencsés családi helyzetünk lehetővé tette, hogy a 2002 és 2010 között eltelt éveket a gyermekeinkkel töltsem, illetve a házunk körüli térre, és nemzetközi hírű kutyáinkra fordíthassam.
2010-ben polgármesterjelöltként indultam az önkormányzati választásokon. Személyes ambícióim nem voltak, a falu katasztrofális, hosszú hónapok belvíz sújtotta helyzete, az akkori polgármester hanyag és nemtörődöm hozzáállása sarkallt arra, hogy néhány erre elszánt nagyszentjánosival együtt a súlyos problémákra megoldást keressek. A falu lakosainak józan bölcsessége folytán, a szavazatok 60%-ának elnyerése után polgármesterként dolgozhattam megválasztott képviselőtársaimmal együtt Önökért, Nagyszentjánosért.

A falu polgármestereként elnöke és alapító kezdeményezője vagyok a Bakony-Ér Többcélú Társulásnak, amely 6 önkormányzat gyermekjóléti, családsegítő és családi napközi feladatellátását végzi, plusz pénzforrások megszerzésével és optimális költséghatékonysággal segíti a tagtelepüléseket (Pér, Mezőörs, Rétalap, Bőny, Gönyű, Nagyszentjános).

A Győr Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás Tanács tagjaként 19 önkormányzatot képviselek, amely 34 ezres lakosságszámot jelent, közte Ács és Bábolna városát is. A Társulási Tanács Magyarország egyik legkorszerűbb hulladékgazdálkodási rendszerének működéséért felel, 112 önkormányzat területén.

Ezeket a tisztségeket polgármestertársaim megelégedésére látom el, mindenféle külön díjazás, vagy költségtérítés nélkül, Nagyszentjános javára.

Az elmúlt négy évben a képviselőtestület gyökeres szemléletváltással, teljesen új stílussal fogott hozzá a 2010-es választási program megvalósításához, melynek fő elemei a következők voltak:

• a falu legsúlyosabb – belvíz és szennyvíz okozta – infrastrukturális gondjainak orvoslása
• átlátható, tisztességes gazdálkodás
• pályázatokhoz való hozzáférés érdekében tudatos pénztartalékolás és ésszerű kockázatvállalás
• közösségteremtés – a közösséget erősítő kezdeményezések, civil csoportok, önkéntes feladatvállalások segítése és felkarolása, rendezvények
• családok – különféle szolgáltatások a kisgyermekes családok részére, amely vonzerőt jelenthet a betelepülőknek
• odafigyelés az időskorúakra
• zöldterület kialakítás, igényes koncepció alapján
• Nagyszentjános érdekképviselete a térségben, kapcsolatok kiépítése, különféle szervezetekben részvétel a fejlesztésekhez való hozzáférés érdekében
• Főzőkonyha visszaállítása, színvonalas gyermek- és közétkeztetés
• Általánosságban Nagyszentjános felvirágoztatása, elindítása a sikeres települések útján
• Polgármesteri fizetésből hozzájárulás közösségi célokra

Lássuk, mi tettünk ennek érdekében, mit tettünk le a közös asztalunkra, ami a falu javát szolgálta, szolgálja.

ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSE
Az országos és helyi közigazgatás átfogó reformja közepette, folyamatos határidő- és létszámnyomás alatt a jó gazda gondosságával folytatott pénzgazdálkodásnak köszönhetően, takarékos, de ésszerű, költséghatékony szemlélettel számos fejlesztés önrészét és előkészítési költségét tudtuk biztosítani. Mindig elegendő pénztartalékkal rendelkeztünk, soha nem voltunk rendezetlen helyzetben.

Ezekről a fejlesztésekről tételesen külön kiadványban számolunk be, hiszen

• 700 millió forintnyi fejlesztést valósítottunk meg Nagyszentjánoson 2010 óta, valamint

• Közel 1 MILLIÁRD forintnyi vagyongyarapodást mutat a 2013-as zárszámadási rendeletünk mérlegfőösszege 2010-hez képest!

• Ez a mértékű gyarapodás külön kiadványt érdemel, mely magánkiadásként, saját költségünkre hamarosan megjelenik, és amelyben részletesen beszámolunk az elmúlt négy évről.

• Átláthatóan és visszaélésektől mentesen szennyvízcsatornáztunk.

• Két ütemben orvosoltuk a belvíz okozta súlyos gondokat, elkészült a távlati koncepció terv.

• Győr-Moson-Sopron megye 2014 utáni időszakra vonatkozó fejlesztési programjának része Nagyszentjánoson több funkciójú közösségi ház megépítése, a létesítmény koncepcióterveit az eredményeinket bemutató kiadvány után, a választási programunkat ismertető füzetben láthatják majd.

HELYI GAZDASÁG
Kiváló kapcsolat alakult ki a helyi gazdaság meghatározó szereplőivel, számos esetben eredményes partneri együttműködésben (pl. Vak Bottyán utca felújítása, nehézgépjármű forgalomra képessé tétele). A táj és a település hagyományaihoz illeszkedő beruházás a biotojás-termelő baromfitelep, amely Magyarországon egyedülálló lesz, mintaüzemként látogatják majd sok országból.
Az önkormányzat különféle szolgáltatások bevezetésével és továbbfejlesztésével élen jár a munkahelyteremtésben (főzőkonyha napi 150 adag ebéddel, családi napközi, a Gyermekjólét és Családsegítő Intézmény térségi központja lettünk, helyi orvosi asszisztens, fizioterápia, illetve jelenleg 8 közfoglalkoztatott munkatársunk van, akik a falu rendben tartásán dolgoznak).

INTÉZMÉNYEK, SZOLGÁLTATÁSOK
Létrehoztuk a Fürge Róka Családi Napközit, ahol bölcsődés korú gyermekeinket szakképzett gondozónők várják, nagyon szép környezetben, a térségben mindeddig egyedülálló szolgáltatás.
Az óvodában az eredményes nevelés érdekében a korábbi 2 vegyes csoport helyett harmadik éve 3 életkori csoportban foglalkoznak elhivatott óvodapedagógusaink és a dadusok a kisgyermekekkel, fejlesztő pedagógusunk is van. A színvonalas ellátást fenntartjuk, a szükséges beszerzések és a karbantartások folyamatosak, nőtt a gyermeklétszám is.
Mind az óvodát, mind pedig az iskolát drénárokkal megvédjük a talajvíztől és megoldottuk a csapadékvíz elvezetést is, mindkét épület állagmegóvása szempontjából ez kulcsfontosságú volt.
Az iskola állami fenntartóhoz került, de az ingatlantulajdonos önkormányzat gondoskodása nélkülözhetetlen. Megterveztettük a fűtéskorszerűsítést és az épület energetikai korszerűsítését is (nyílászárók cseréje, szigetelés), pályáztunk többször is, hamarosan ismét beadjuk.
Érintésvédelmi és villamossági átvizsgálás után havaria felújítást végeztünk az iskola villamos hálózatán.
Minden intézményünk és létesítményünk (iskola, hivatal, óvoda, orvosi rendelő, ravatalozó, sportöltöző) áramellátását szolgáló napelemes kiserőmű rendszer kiépítését terveztettük meg, és nemrégiben adtuk be rá a pályázatot.
Készen áll a közvilágítás energiatakarékos átalakítását célzó tervdokumentáció – a LED-es izzókra átállás 55% megtakarítást jelenthet a közvilágítási költségeinket illetően, amit utána más falubeli beruházásra fordíthatunk.
A házorvos nyugdíjba vonulása óta heti 3 nap helyettesítéssel oldjuk meg a község egészségügyi alapellátását. Megoldottuk a vérvételt helyben, beszállítjuk a központi laborba. A kisgyermekes családoknak segítünk azzal, hogy heti két alkalommal gyermekszakorvos áll rendelkezésükre. Fizioterápiás kezelést megszerveztük - mindezzel a betegellátás színvonalát javítjuk.

KÖZTERÜLETEK
Átfogó koncepció mentén fejlesztjük a közterületeinket, tönkrement, szemétlerakónak használt területeket revitalizáltunk (vasútállomás előtt, parkosítás, játszótérbővítés, Murzsából szemét eltávolítása, belvíz elvezetése, 1-es sz. főút mentén illegális hulladéklerakó felszámolása, rekultivációja). Gondolunk a település északi részén lakókra, kispályás focipálya, újabb játszótér és lakossági összefogással telepített szelektív hulladékgyűjtő létesült.
Képes beszámolónkat rövidesen megismerhetik.
Utakat építettünk és javítottunk ki, anyagi lehetőségeinkhez mérten, pályázati forrás erre nem állt rendelkezésre.
A ravatalozót rendbetettük, folyamatban van az új urnafal megrendelése, a régi, rossz állapotú urnafalból méltó helyre kerülhetnek az elhunytak hamvai.

CSALÁDOK, KÖZÖSSÉG, CIVIL ÉLET
Sok új rendezvényből teremtettünk hagyományt – a falunapot sem elhagyva. Mindig gondolunk a gyermekekre és a családokra a nagy ünnepkörökben is (Adventi bütykölde, Karácsonyi jótékonysági ünnepség, Kenyérszentelő, Jótékonysági Böllérnap,Tökfesztivál, Nyusziváró, Fogathajtó Emlékverseny Nagy Antal tiszteletére, nyugdíjasaink és a gyermekeink rengeteget kirándulnak, táboroznak). Élénk a civil élet, önkéntes és lelkes polgárőreink vannak, a falu fejlesztésében fontos partnerünk a Közösen Érted Nagyszentjános Egyesület (legutóbb pályázaton a támogatásunkkal 13 millió forint értékben falubuszt nyertek), és akikre mindenben számíthatunk : a Nefelejcs Nyugdíjas Klub.

KULTÚRA
Évente 800 ezer forint plusz a könyvtárra, gyerekek felnőttek nagy kedvvel veszik igénybe.
Megyei szinten is igényes helytörténeti kiadványt adtunk ki: „A mi falunk Nagyszentjános” című könyv– rólunk, a falunkról és gyökereinkről szól.
Helytörténeti vetélkedő minden évben az iskolásoknak, a nyertes osztály jutalom kiránduláson vehet részt.

Mindez csak egy vázlatos ízelítő az elmúlt 4 év történéseiről. Figyeljék kiadványainkat!

SZERETNÉM MEGKÖSZÖNNI JELENLEGI ÉS LEMONDOTT KÉPVISELŐTÁRSAIMNAK
– Kránicz János alpolgármesternek, Balázs Ildikónak, Bedi Ferencnek, Boros Sándornak, Förhéczné Fátyol Tímeának, Gregovics Jánosnak, Tóthné Hujber Ingridnek, Tóthné Varga Brigittának
HOGY NAGYSZENTJÁNOST SEGÍTETTÉK FEJLŐDÉSI PÁLYÁRA ÁLLÍTANI, SZÍVÜKKEL-LELKÜKKEL, SZORGALMUKKAL ÉS ÖNZETLENSÉGÜKKEL PÉLDÁS MÓDON JÁRULTAK HOZZÁ A FALU FELEMELKEDÉSÉHEZ!

Köszönöm a falu lakosságának, hogy bíztak és bíznak bennem: lehetőséget kaptam, hogy legjobb tudásom szerint hozzájáruljak Nagyszentjános fejlődéséhez. Számos, kisebb és nagyobb projekt van előkészületben, beadva, és beadásra kész állapotban, ezeket is rövidesen meg fogják ismerni.

Bízom abban, hogy az elmúlt 4 év munkája meggyőzte Önöket arról,
hogy 2010-ben jól választottak, és hogy

A FALU JÓ KEZEKBEN VAN.

Tudásommal és hozzáértésemmel továbbra is szívesen szolgálom Nagyszentjános közösségét. Hitvallásom szerint a polgármesteri tisztség SZOLGÁLAT, és nem hatalom.