Küldetésnyilatkozat


Az Iskolai és Községi Könyvtár, mint Nagyszentjános község nyilvános közkönyvtára a település valamennyi lakója számár állampolgári jogon, megkülönböztetés nélkül biztosítja az információhoz, a könyvtári dokumentumokhoz, a magyarországi könyvtári rendszer szolgáltatásaihoz való szabad hozzáférést.


Ennek érdekében a könyvtár gyűjtőkörébe tartozó dokumentumok beszerzésével, feldolgozásával, rendelkezésre bocsátásával támogatja:

 • az oktatásban, ön-és továbbképzésben résztvevők tanulását
 • az irodalom és művészetek megismerését
 • a település természeti értékeinek, kulturális és néprajzi hagyományainak bemutatását és gyűjtését
 • a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozók, valamint a hátrányos helyzetűek (vakok, gyengén látók és mozgáskorlátozottak) ellátását
 • a gyermekek olvasási kultúrájának, önálló ismeretszerzési tevékenységének segítését
 • a korszerű információs szolgáltatás biztosítását
 • a szabadidő hasznos eltöltését

A kitűzött célok megvalósítására törekedve:

 • gyarapítja, frissíti a könyvtár állományát
 • a korszerű elektronikus eszközökre építve fejleszti a könyvtár tájékoztató szolgáltatásait
 • internet használatot biztosít
 • figyelemmel van a könyvtárhasználók javaslataira
 • könyvtárközi kölcsönzést végez
 • teret biztosít a civil szervezetek kezdeményezéseinek
 • támogatja az elektronikus írástudás fejlesztését

Nagyszentjános, 2011. 08. 01.


Törökné dr Csölle Katalin                                                                                            Nebehaj Károlyné
         jegyző                                                                                                                  könyvtáros