Elnök:   

Kövesdi László

Tagok:  

Bedi Ferenc
Bedi Róbert (külső tag, a Nagyszentjánosi SC elnöke)