Az ügytípus megnevezése:

Születési családi vagy születési utónév megváltoztatása

Eljáró ügyintéző:

anyakönyvvezető

Illetékesség:

Kérelmező lakóhelye szerinti anyakönyvvezető készíti el, és továbbítja a kérelmet az anyakönyvi ügyekért felelős miniszterhez. Külföldön élő magyar állampolgár az illetékes konzuli tisztviselő előtt nyújthat be kérelmet.

Eljárási illeték:

Névváltoztatási kérelem illetéke:10.000 Ft, ismételt névváltoztatási kérelem illetéke: 30.000.- Ft, melyet a kérelem benyújtásával egy időben, illetékbélyegben kell leróni (elektronikus úton történő teljesítésére nincs lehetőség).

Ügyintézéshez szükséges dokumentumok

Nagykorú kérelmező esetén:

  • Személyazonosításra, magyar állampolgárság igazolására szolgáló érvényes személyazonosító igazolvány vagy útlevél.

  • Lakóhely igazolására szolgáló lakcímet és személyi azonosítót igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya).

Kiskorú kérelmező esetén:

  • 14. életévet betöltött gyermek megjelenése személyazonosításra alkalmas okmánnyal.

  • A szülői felügyeletet gyakorló szülők együttes, személyes megjelenése személyazonosításra alkalmas okmánnyal.

Alapvető eljárási szabályok (jogszabályok)

Alkalmazott jogszabályok:

  • 1982. évi 17 tvr. az anyakönyvekről, az házasságkötési eljárásról és a névviselésről

  • 6/2003.(III.7.) BM. rendelet az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről

  • A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004.évi CXL. tv.

  • Az illetékekről szóló 1990.évi XCIII.tv.

Eljárás megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje)

Személyesen a Polgármesteri Hivatalban ügyfélfogadási időben. Az ügyintézés határideje az anyakönyvvezetőnél 30 nap, miniszternél 60 nap.

Egyéb fontos tudnivalók

Ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok

nincs

Kitöltési útmutatók

nincs

Elektronikus ügyintézés

 Az ügy nem indítható elektronikus úton.

<< Vissza