Az ügytípus megnevezése:

Születés anyakönyvezése

Eljáró ügyintéző:

anyakönyvvezető

Illetékesség:

Nagyszentjános község közigazgatási területén bekövetkezett intézeten kívüli születés esetén a szülők és a szülésnél közreműködő orvos jelenti be.

Eljárási illeték:

Illetékmentes

Ügyintézéshez szükséges dokumentumok

 • Az anya érvényes személyazonosító igazolványa (vagy érvényes útlevele)

 • személyazonosítót és lakcímet igazoló hatósági bizonyítvány (lakcímkártya)

 • Szülők 30 napnál nem régebben kiállított házassági anyakönyvi kivonata vagy teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat.

 • Vizsgálati lap otthon született gyermekről” nyomtatvány

 • Terhesgondozási könyvet” bemutatni vagy csatolni kell a szülész-nőgyógyász által kiállított -a születés tényét megállapító - igazolást.

Alapvető eljárási szabályok (jogszabályok)

Alkalmazott jogszabályok:

 • 1982. évi 17.tvr. az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről

 • 1952.évi IV. tv. a házasságról, a családról és a gyámságról

 • 1959.évi IV. tv. a Polgári Törvénykönyvről

 • 1979.évi 13. tvr. nemzetközi magánjogról

 • 1993.évi LV. tv. a magyar állampolgárságról

 • 125/1993.(IX.22.) Korm. sz. rendelet a magyar állampolgárságról szóló 1993.évi LV. tv. végrehajtására

 • 6/2003. (III.7.) BM. rendelet az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről

Eljárás megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje)

Személyesen a Polgármesteri Hivatalban ügyfélfogadási időben, ez esetben a kérelem teljesítése azonnal sor kerül.

Postai úton, ez esetben az ügyintézés határideje 8 nap.

Eljárás menetének rövid leírása

Ha a születés intézeten kívül történik, a születést a szülők 8 napon belül, ha a szülésnél orvos működött közre, az orvos a születést követő első munkanapon köteles bejelenteni a születés helye szerint illetékes anyakönyvvezetőnél, aki kiállítja a jegyzőkönyvet a születésről.

Ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok

nincs

Kitöltési útmutatók

nincs

Elektronikus ügyintézés

 Az ügy nem indítható elektronikus úton.

<< Vissza