Az ügytípus megnevezése:

Házassági név megváltoztatása

Eljáró ügyintéző:

anyakönyvvezető

Illetékesség:

a házasságkötés helye szerinti anyakönyvvezető, de a kérelem a lakcím szerint illetékes anyakönyvvezetőnél is előterjeszthető.

Eljárási illeték:

Névváltoztatási kérelem illetéke: 5.000 Ft, melyet a kérelem benyújtásával egy időben, illetékbélyegben kell leróni (elektronikus úton történő teljesítésére nincs lehetőség).

Ügyintézéshez szükséges dokumentumok

  • Kérelmező személyazonosítására és magyar állampolgárságának igazolására szolgáló érvényes személyazonosító igazolvány, vagy útlevél.

  • Lakcímet igazoló hatósági bizonyítvány

  • Házassági anyakönyvi kivonat

  • Házasság felbontását igazoló jogerős bírósági ítélet

Alapvető eljárási szabályok (jogszabályok)

Alkalmazott jogszabályok:

  • 1952. évi IV. törvény a házasságról, a családról és a gyámságról

  • 1982. évi 17 tvr. az anyakönyvekről, az házasságkötési eljárásról és a névviselésről

  • 6/2003.(III.7.) BM. rendelet az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről

  • A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004.évi CXL. tv.

  • Az illetékekről szóló 1990.évi XCIII.tv.

Eljárás megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje)

Személyesen a Polgármesteri Hivatalban ügyfélfogadási időben. Az ügyintézés határideje nagyszentjánosi anyakönyvi eseménynél 30 nap.

Kérelem továbbítása az eljáró hatósághoz 5 nap.

Egyéb fontos tudnivalók

Házassági névviselés szabályait a családi jogi törvény tartalmazza, házasságkötéskor a felsorolt formák közül választ a férj és a feleség egyaránt.

A házassági névviselési forma – a házasság fennállása alatt, vagy annak megszűnése után – a Csjtv. szabályainak megfelelően az érintett kérelmére módosítható. Házassági név megváltoztatása után az okmányok cseréjét kérelemre induló eljárásban el kell végezni

Ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok

nincs

Kitöltési útmutatók

nincs

Elektronikus ügyintézés

 Az ügy nem indítható elektronikus úton.

<< Vissza