Az ügytípus megnevezése:

Hazai anyakönyvezés

Eljáró ügyintéző:

anyakönyvvezető

Illetékesség:

Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal Állampolgársági Igazgatóság Hazai Anyakönyvi Osztály, kérelem benyújtása a lakóhely szerinti anyakönyvvezetőnél, vagy az esemény helye szerinti konzulnál.

Eljárási illeték:

Illetékmentes

Ügyintézéshez szükséges dokumentumok

Születés hazai anyakönyvezése:

 • Születési anyakönyvi kivonat hiteles magyar fordításban

 • szülők születési anyakönyvi kivonata és házassági anyakönyvi kivonata

 • teljes hatályú apai elismerő nyilatkozat, ha a szülők nem házasok

 • személyazonosságot és állampolgárságot igazoló okmányok

Házasságkötés hazai anyakönyvezése:

 • Házassági anyakönyvi kivonat hiteles magyar fordításban

 • Házastársak születési anyakönyvi kivonata hiteles magyar fordításban

 • Házastársak házasságkötés előtti családi állapotának igazolása

 • Megállapodás a házassági névviselésről, valamint a születendő gyermekek családi nevéről

 • Személyazonosságot és állampolgárságot igazoló okmányok

Haláleset hazai anyakönyvezése:

 • Halotti anyakönyvi kivonat hiteles magyar fordításban

 • Az elhunyt személyazonosságát igazoló okmányai

 • Az elhunyt születési anyakönyvi kivonata

 • Az elhunyt családi állapotának igazolása

Alapvető eljárási szabályok (jogszabályok)

Alkalmazott jogszabályok:

 • 1982. évi 17.tvr. az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről

 • 1979.évi 13. tvr. nemzetközi magánjogról

 • 6/2003. (III.7.) BM. rendelet az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről

Eljárás megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje)

Személyesen a Polgármesteri Hivatalban ügyfélfogadási időben.

Eljárás menetének rövid leírása

Minden magyar állampolgárnak kötelessége a külföldön történt anyakönyvi eseményét (születés, házasságkötés, haláleset) hazailag anyakönyveztetni. A kérelem továbbítása az eljáró hatósághoz 5 nap.

Ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok

nincs

Kitöltési útmutatók

nincs

Elektronikus ügyintézés

 Az ügy nem indítható elektronikus úton.

<< Vissza