Az ügytípus megnevezése:

Anyakönyvi okiratok kiállítása

Eljáró ügyintéző:

anyakönyvvezető

Illetékességi terület:

Nagyszentjános község közigazgatási területén bekövetkezett anyakönyvi esemény esetén


Eljárási illeték:

Az eljárás illetéke 2.000 Ft-, melyet a kérelem benyújtásával egy időben, illetékbélyegben kell leróni (elektronikus úton történő teljesítésére nincs lehetőség).

Illetékmentes: személyazonosító igazolvány készítéséhez, nyugdíj ügyintézéshez, családi pótlék ügyintézéshez, iskolai beíratáshoz, örökbefogadáshoz.

Ügyintézéshez szükséges dokumentumok

Személyes kérelem esetén a kérelmező (akire vonatkozóan a kivonat kiállítását kérik, illetve annak Ptk. szerinti hozzátartozója) személyazonosítására szolgáló okmány (személyazonosító igazolvány, útlevél, vagy 2001. 01. 01. után kiállított vezetői engedély)

Alapvető eljárási szabályok (jogszabályok)

Alkalmazott jogszabályok:

  • 1952. évi IV törvény a házasságról, a családról és a gyámságról

  • 1982. évi 17 tvr. az anyakönyvekről, az házasságkötési eljárásról és a névviselésről

  • 6/2003.(III.7.) BM. rendelet az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről

  • A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004.évi CXL. tv.

  • Az illetékekről szóló 1990.évi XCIII.tv.

Eljárás megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje)

Személyesen a Polgármesteri Hivatalban ügyfélfogadási időben, ez esetben a kérelem teljesítése azonnal sor kerül.

Postai úton, ez esetben az ügyintézés határideje 8 nap.

Egyéb fontos tudnivalók

Magyarországon 1895. október 1 nap óta van állami anyakönyvezés, ezt megelőzően az egyházak vezették az anyakönyvi nyilvántartást.

Ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok

nincs

Kitöltési útmutatók

nincs

Elektronikus ügyintézés

Az ügy nem indítható elektronikus úton.

 

<< Vissza

Anyakönyvi okiratok kiállítása

 

Eljáró ügyintéző:

anyakönyvvezető

Illetékességi terület:

Nagyszentjános község közigazgatási területén bekövetkezett anyakönyvi esemény esetén

 

Eljárási illeték:

Az eljárás illetéke 2.000 Ft-, melyet a kérelem benyújtásával egy időben, illetékbélyegben kell leróni (elektronikus úton történő teljesítésére nincs lehetőség).

Illetékmentes: személyazonosító igazolvány készítéséhez, nyugdíj ügyintézéshez, családi pótlék ügyintézéshez, iskolai beíratáshoz, örökbefogadáshoz.

Ügyintézéshez szükséges dokumentumok

Személyes kérelem esetén a kérelmező (akire vonatkozóan a kivonat kiállítását kérik, illetve annak Ptk. szerinti hozzátartozója) személyazonosítására szolgáló okmány (személyazonosító igazolvány, útlevél, vagy 2001. 01. 01. után kiállított vezetői engedély)

Alapvető eljárási szabályok (jogszabályok)

Alkalmazott jogszabályok:

  • 1952. évi IV törvény a házasságról, a családról és a gyámságról

  • 1982. évi 17 tvr. az anyakönyvekről, az házasságkötési eljárásról és a névviselésről

  • 6/2003.(III.7.) BM. rendelet az anyakönyvekről, a házasságkötési eljárásról és a névviselésről

  • A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004.évi CXL. tv.

  • Az illetékekről szóló 1990.évi XCIII.tv.

Eljárás megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje)

Személyesen a Polgármesteri Hivatalban ügyfélfogadási időben, ez esetben a kérelem teljesítése azonnal sor kerül.

Postai úton, ez esetben az ügyintézés határideje 8 nap.

Egyéb fontos tudnivalók

Magyarországon 1895. október 1 nap óta van állami anyakönyvezés, ezt megelőzően az egyházak vezették az anyakönyvi nyilvántartást.

Ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok

nincs

Kitöltési útmutatók

nincs

Elektronikus ügyintézés

Az ügy nem indítható elektronikus úton.