Az ügytípus megnevezése:

 Súlyos mozgáskorlátozottak gépjárműadó megfizetése alóli mentesítése

Eljáró ügyintéző:

Adóügyi előadó

Illetékességi terület:

Nagyszentjános Község közigazgatási területe

Eljárási illeték:

Illeték- és díjmentes

Ügyintézéshez szükséges dokumentumok

A gépjárműadó fizetési kötelezettséget érintő súlyos mozgáskorlátozottság miatt beállt változások bejelentése megnevezésű formanyomtatvány

I. fokú orvosi szakvélemény (amennyiben a mozgáskorlátozott állapot beállta korábbi, mint a szakvélemény kiállítása, abban az esetekben az ezt igazoló zárójelentések)
Belföldi forgalmi rendszámú gépjármű forgalmi engedélyének fénymásolata

Alapvető eljárási szabályok (jogszabályok)

Bejelentés benyújtása a szükséges mellékletekkel az adómentesség feltételeinek beálltát követő 15 napon belül.

Eljárás megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje)

Személyesen a

Nagyszentjánosi  Közös Önkormányzati  Hivatalban  

ügyfélfogadási időben, vagy postai úton a Polgármesteri Hivatal levelezési címén történhet.

Útmutató, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás

Vonatkozó jogszabályok:

Az adómentesség szabályait  a gépjárműadóról szóló többször módosított 1991. évi LXXXII. törvény szabályozza.

2011. évtől e törvény 5. §-a értelmében mentes az adó alól:

a súlyos mozgáskorlátozott személy, a súlyos mozgáskorlátozott kiskorú, a cselekvőképességet korlátozó (kizáró) gondnokság alatt álló súlyos mozgáskorlátozott nagykorú személyt rendszeresen szállító, vele közös háztartásban élő szülő - ideértve a nevelő-, mostoha- vagy örökbefogadó szülőt is - (a továbbiakban együtt: mentességre jogosult adóalany) egy darab, 100 kW teljesítményt el nem érő, nem személytaxiként üzemelő személygépkocsija után legfeljebb 13 000 forint erejéig. Ha a mentességre jogosult adóalany adóalanyisága és adókötelezettsége az adóévben több személygépkocsi után is fenn áll, akkor a mentesség kizárólag egy, a legkisebb teljesítményű személygépkocsi után jár. Amennyiben ezek az együttes feltételek nem teljesülnek, úgy az adómentesség nem adható meg, illetve meglévő mentesítés esetén az megszűnik.

Főszabályként egy adott adóévre csak egy személyszállító gépjármű mentesíthető, újabb gépjármű csak akkor mentesíthető, ha a korábbi gépjárművet a forgalomból kivonatták. A benyújtott iratok megvizsgálását követően az adóhatóság határozattal értesíti a bejelentőt a döntésről.

Az adómentességet érintő változásról 15 napon belül értesíteni kell az adóhatóságot, és ettől függetlenül  minden változást, amely akár a gépjárművet, akár a tulajdonost, üzembentartót érinti a Polgármesteri Hivatal adóügyi ügyintézőjénél is be kell jelenteni a változást követő 15 napon belül.


Ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok

KÉTÜSZ hirdetmény


Kitöltési útmutatók

 Formanyomtatvány része

Elektronikus ügyintézés

kizárt

<< Vissza