Az ügytípus megnevezése:

 Helyi iparűzési adó

Eljáró ügyintéző:

Adóügyi előadó

Illetékességi terület:

Nagyszentjános Község közigazgatási területe

Eljárási illeték:

Illeték- és díjmentes

Ügyintézéshez szükséges dokumentumok

- Bejelentkezés
- Bevallások

Alapvető eljárási szabályok (jogszabályok)

Az eljárás az ügyfél bejelentkezésével, bevallásával indul.

Vonatkozó jogszabályok:

  • a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény

  • a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény

  • a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. Törvény

  • az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. Törvény

  • Nagyszentjános Község Önkormányzata Képviselő-testülete 9/2010. (XII.26.) rendelete a helyi iparűzési adóról

Eljárás megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje)

Személyesen a Polgármesteri Hivatalban ügyfélfogadási időben, vagy postai úton.

Bejelentkezés: az adókötelezettség keletkezését (változását) követő 15 napon belül. Éves bevallás: adóévet követő év május 31. Megszűnés esetén a bevallást a megszűnést követő 30 napon belül kell benyújtani.

Útmutató, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás

Fizetési időpontok:

Adóelőleg: első része március 15., második része szeptember 15.
Előző évi adó kiegészítése a végleges adó összegére (visszaigénylés megnyíltának napja) adóévet követő év május 31.

Feltöltési kötelezettséggel rendelkezők: adóév december 20.

Számlaszám: 63200126-11056689  

 

Ideiglenes (alkalmi) jelleggel végzett tevékenység utáni iparűzési adót legkésőbb a tevékenység befejezése napján kell megfizetni.

Az önkormányzati adóhatósághoz teljesítendő befizetési kötelezettségek
a) A vállalkozó a helyi  iparűzési adó előlegét két részletben, az adóév március 15-ig, illetve szeptember 15-ig fizeti meg.

b) Adóelőleg–módosítást szeptember 15-ig az kérhet, akinek az előző időszak adatai alapján és számításai szerint az adója nem éri el az előző időszak alapján fizetendő adóelőleg összegét.

c) A társasági adóelőlegnek az adóévi várható fizetendő adó összegére történő kiegészítésére kötelezett vállalkozónak a helyi iparűzési adóelőleget a várható éves fizetendő adó összegére az adóév december 20-ig kell kiegészítenie.

A vállalkozó a megfizetett adóelőleg és az adóévre megállapított tényleges adó különbözetét az adóévet követő év május 31-ig fizeti meg, illetőleg ettől az időponttól igényelheti vissza.

Az adót az adózó önadózással állapítja és fizeti  meg.

Az adókötelezettség tárgya és az adó alanya:

Az adókötelezettség tárgya az önkormányzat illetékességi területén állandó vagy ideiglenes jelleggel végzett vállalkozási tevékenység (továbbiakban: iparűzési tevékenység). Alanya a vállalkozó. Az adókötelezettséget nem befolyásolja az, hogy az adóalany az adóköteles tevékenységet a székhelyén, telephelyén vagy azon kívül végzi.

Az adó mértéke:

Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke az adóalap 2%-a.

Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke naptári naponként 5.000 Ft.

 

Ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok

 

http://www.nagyszentjanos.hu/useruploads/ado/2016_evi_hipa_bevallas_nagyszentjanos.doc

2016. évi Adóbevallás Betétlapjai

 

http://www.nagyszentjanos.hu/useruploads/ado/hipa_bejelentkezes_-_valtozas_bejelentesnagyszentjanos.doc

 

 

 

Kitöltési útmutatók

-

Elektronikus ügyintézés

 Az ügy nem indítható elektronikus úton.