Az ügytípus megnevezése:

Gépjárműadó megállapítása

Eljáró ügyintéző:

Adóügyi előadó

Illetékességi terület:

Nagyszentjános község közigazgatási területe

Eljárási illeték:

Illeték- és díjmentes.

Ügyintézéshez szükséges dokumentumok

A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala (KH) adatszolgáltatása közvetlenül az illetékes adóhatóság felé.

Alapvető eljárási szabályok (jogszabályok)

Az adó megállapítása a KH által megküldött, az adott év január 1-jei állapotnak megfelelő, illetve havonta a változásokat tartalmazó adatszolgáltatás alapján történik.

Eljárás megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje)

Az eljárás hivatalból indul.

Útmutató, az ügymenetre vonatkozó tájékoztat

Az adatszolgáltatás alapján az adóhatóság megállapítja (kiveti, törli, módosítja) az adót, s erről határozatban értesíti az ügyfelet.

Vonatkozó jogszabály: 1991.évi LXXXII. törvény.

Az adó alanya - meghatározott kivételekkel - az a személy, aki a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény alapján vezetett járműnyilvántartásban (a továbbiakban: hatósági nyilvántartás) az év első napján üzemben tartóként, ennek hiányában tulajdonosként (a továbbiakban együtt e § alkalmazásában: tulajdonos) szerepel. Amennyiben a hatósági nyilvántartás szerint egy gépjárműnek több tulajdonosa vagy több üzemben tartója van, akkor közülük az adó alanya az, akinek/amelynek a nevére a forgalmi engedélyt kiállították.
Év közben újonnan vagy újra forgalomba helyezett gépjármű utáni adó alanya az, aki/amely a forgalomba helyezés hónapjának utolsó napján a hatósági nyilvántartásban tulajdonosként szerepel.

Az adóalany halálát, illetve megszűnését követő év 1. napjától - feltéve, hogy a hatósági nyilvántartásban ekkor még mindig az elhunyt személy vagy a megszűnt szervezet szerepel tulajdonosként - azt a személyt kell az adó alanyának tekinteni, akit/amelyet a halálesetet vagy megszűnést követően a hatósági nyilvántartásba elsőként tulajdonosként bejegyeztek.

Az adó alapja személyszállító gépjármű - ide nem értve az autóbuszt - hatósági nyilvántartásban feltüntetett teljesítménye, kilowattban kifejezve. Ha a hatósági nyilvántartásban a személyszállító gépjármű teljesítménye csak lóerőben van feltüntetve, akkor a lóerőben kifejezett teljesítményt 1,36-tal kell osztani, s az eredményt a kerekítés általános szabályai szerint egész számra kell kerekíteni. Ha a hatósági nyilvántartás a személyszállító gépjármű teljesítményét nem tartalmazza, akkor az adóhatóság a személyszállító gépjármű azonosító adataival megkeresi az illetékes közlekedési hatóságot a személyszállító gépjármű teljesítménye közlése végett. Ez esetben ezt az adatot kell a személyszállító gépjármű adóalapjának tekinteni.

Tehergépjármű esetén a gépjármű saját tömege, növelve a raksúlya 50 % -ával. Autóbusz, nyerges vontató, pótkocsi, lakópótkocsi esetén az önsúlya.

Az adó mértéke a személyszállító gépjárművek (kivéve autóbusz) esetén:

- gyártási évben és azt követő 3 naptári évben 345 Ft/kW,
- gyártási évet követő 4-7. naptári évben         300 Ft/kW,
- gyártási évet követő 8-11. naptári évben       230 Ft/kW,
- gyártási évet követő 12-15. naptári évben     185 Ft/kW
- gyártási évet követő 16. és az azt követő naptári években 140 Ft/kW.

Adókedvezmény személyszállító gépjárműre nem adható.

Tehergépjármű, autóbusz, nyerges vontató, pótkocsi, lakópótkocsi esetén az adó mértéke az adóalap minden megkezdett 100 kg-ja után 1380 Ft, légrugós vagy azzal egyenértékű rugózási rendszerűek esetén 1200 Ft. A gépjármű légrugós volta a közlekedési hatóság által kiadott hatósági bizonyítvánnyal, az igazságügyi gépjármű-közlekedési műszaki szakértő szakvéleményével, vagy „útkímélő tengely” bejegyzést tartalmazó forgalmi engedély bemutatásával igazolható.

Az adható adókedvezményt a  gépjármű környezetvédelmi osztályba sorolása határozza meg. (5,6,7,8 kód 20% - kivéve nyerges vontató, amely után  30% - kedvezmény jár; legalább 9,10,11,12 kód 30% - kivéve nyerges vontató, amely után 50% - kedvezmény jár).      

A gépjárműadó számla száma:

63200126-11056751

Az adót félévenként, két egyenlő részletben kell megfizetni, melynek határideje az adóév március 15-e, illetve szeptember 15-e.

(Évközi adókötelezettség keletkezésekor, változásakor az erről szóló határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül)

FONTOS! Minden változást, amely akár a gépjárművet, akár a tulajdonost, üzemben tartót érinti, a Győri Polgármesteri Hivatal Okmányirodájában kell bejelenteni a változást követő 15 napon belül.

Ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok

 

Kitöltési útmutatók

 

Elektronikus ügyintézés

 

<< Vissza