Az ügytipus megnevezése: Adóigazolás

Eljáró ügyintéző:

Adóügyi előadó

Illetékességi terület:

Nagyszentjános Község közigazgatási területe

Eljárási illeték:

Az első példány 3.000.- Ft, minden további azonos tartalmú igazolás 600.- Ft.
Az illetéket a 
63200126-11060493

Államigazgatási eljárási illeték beszedési számla javára csekken vagy átutalással kell leróni.

Ügyintézéshez szükséges dokumentumok

Adatlap kiállítása, az illeték megfizetésének bizonylata

Alapvető eljárási szabályok (jogszabályok)

Az eljárás az ügyfél kérelmének benyújtásával indul.

Eljárás megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje)

Személyesen a Polgármesteri Hivatalban ügyfélfogadási időben, vagy postai úton történhet.

Útmutató, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás

Vonatkozó jogszabályok:
Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 85/A§
Az illetékekről szóló többször módosított 1990. évi XCIII. törvény

Ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok

Kitöltési útmutatók

-

Elektronikus ügyintézés

 Az ügy nem indítható elektronikus úton.

<< Vissza