Az ügytípus megnevezése:

Adó- és értékbizonyítvány

Eljáró ügyintéző:

Adóügyi előadó

Illetékességi terület:

az ingatlan fekvése (Nagyszentjános Község közigazgatási területe)

Eljárási illeték:

A földterület felajánlásához és hitelfelvételhez kiadott értékbizonyítvány illetéke 4.000.-Ft, ha egy beadványban több ingatlanra vonatkozó adó – és értékbizonyítványt kérnek, ezek számától függően külön-külön kell megfizetni.
A hagyatéki, végrehajtási és gyámügyi eljárások illetékmentesek.

Ügyintézéshez szükséges dokumentumok

  • írásbeli kérelem

  • az értékelni kért ingatlan 30 napnál nem régebbi tulajdoni lap másolata

  • tulajdon átruházás esetén az aláírt adásvételi szerződés 1 példánya

  • az illeték megfizetésének bizonylata

Alapvető eljárási szabályok (jogszabályok)

Az eljárás az ügyfél kérelmének benyújtásával indul.

Eljárás megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje)

Személyesen a Polgármesteri Hivatalban ügyfélfogadási időben, vagy postai úton külön jogszabályban meghatározott eljárásokhoz:

  • hagyatéki eljáráshoz

  • gyámügyi eljáráshoz

  • földterület felajánláshoz életjáradék ellenében

  • bírósági végrehajtási ügyekhez

  • APEH végrehajtási ügyekhez

  • hitelfelvételhez (amennyiben a pénzintézet kéri)

Az ügyintézés határideje 8 nap.

Útmutató, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás

Az illetéket a 63200126-11060493

Államigazgatási eljárás illetékbeszedési számla javára csekken vagy átutalással kell leróni. A befizetési csekklapot a Polgármesteri Hivatalban lehet beszerezni.

Vonatkozó jogszabályok:

Az illetékről szóló többször módosított 1990. XCIII. törvény.

Ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok


Kitöltési útmutatók

-

Elektronikus ügyintézés

 Az ügy nem indítható elektronikus úton.

<< Vissza