FELNŐTTEK A GYEREKEKÉRT” Iskolai Alapítvány

9072 Nagyszentjános, Árpád u. 11/a

Adószám: 18970984-1-08

 

A „Felnőttek a gyerekekért” Iskolai Alapítványt Hujber Károly, Kócs György és Vitális Gyula alapította 2000-ben. A kuratórium elnöke Tamás Zoltánné iskolaigazgató lett. 2008-tól Bedi Józsefné látta el ezt a feladatot 2013-ig, a jelenlegi elnök Krániczné Udvardi Adél.

Az Alapítvány célja a Hunyadi Mátyás Általános Iskolába járó tanulók nevelésének és oktatásának segítése, képességfejlesztése, és olyan anyagi bázis megteremtése, mely az alábbiak elérését segíti:

  • az oktatás tárgyi, technikai feltételeinek javítása, kiemelten a számítástechnika terület az idegen nyelv tanulásának elősegítése

  • az iskolai szabadidős programok támogatása, így hozzájárulás osztálykirándulások, táborok, szabadidős rendezvények költségeihez

  • tanulmányi, sport és kulturális versenyek, vetélkedők, pályázatok lebonyolításának előmozdítása, nevezési díjak kifizetése, helyezettek díjazása, szervezési költségek finanszírozása

Sok gyerek vett rész az iskola által rendezett erdei iskolai és nyári táborokon, ahol a kulturális rendezvények mellet az étkezéshez is hozzájárult alapítványunk. A sí táborosok csoportos balesetbiztosítását fizettük.

 

A sportnak fontos szerepet tulajdonítunk, ezért a tanulók mindennapos testneveléséhez is hozzájárultunk sporteszközök, öltözőipad vásárlásával. Egy új tornaszoba kialakítását is támogattuk. Felújítattuk és balesetmentessé tettük a tornatermi lejárót.

A számítástechnika terén iskolánk élen jár a felszereltségben. Modern számítógépek vásárlásával segítettük ezt a munkát.

Egy iskolában a tanulás a legfontosabb, értékeltük, aki többet szeretett volna tenni e téren. A tanulmányi versenyek díjainak térítésével segítettük ezeket a diákokat. Év végén könyvjutalomban részesítettünk több tanulót is.

Tervezzük, hogy színházba, múzeumba visszük azokat a gyerekeket, akik a legtöbbet javítottak tanulmányi eredményeiken. Tanulást segítő játékokat szeretnénk vásárolni a két napközis és a tanulószobai csoportoknak.

E célok elérésében eddigi legfőbb támogatóink: Kisalföldi Mezőgazdasági Zrt, Nagyszentjános Önkormányzat képviselő testülete és a polgármester, NEMAK Győr Alumíniumöntöde Kft, ETLsoft Kft Etl Gábor, és több magánszemély, akik adójuk 1%-val vagy az alapítvány bankszámlájára való utalással támogattak bennünket.

Alapítványunk 2013-ban ismét megkapta a közhasznú minősítést, mely többek között azt jelenti, hogy továbbra is megkapjuk a személyi jövedelemadó felajánlott 1%-át.

Ezúton is köszönjük a nagylelkű adományokat, és reméljük, továbbra sem feledkeznek meg rólunk.

Az Alapítványi Kuratórium tagjai

 

Boros Sándor, Burkali Zsoltné, Krániczné Udvardi Adél,

Sallai-Kósa Edit, Sepovics Attiláné