Talán kevesen tudják, de településünk közigazgatási területén, a vadregényes Duna partjához közel, a római kori limes őrtornyai találhatóak. Persze ne várjunk látványos, az égbe magasodó tornyokat, de a régészeti kutatások bizonyítják, hogy a föld kettő őrtornyot rejt.

Az 1. sz. főút és a Duna-part közötti területen, a főúttól északra fekvő alacsony dombsor Dunára néző peremén 1975-ben T. Szőnyi Eszter egy római-kori őrtorony épületének maradványait tárta fel. A 15x15 m kiterjedésű, lekerekített sarkú négyzetes alaprajzú őrtorony épületének csak a száraz alapozása maradt meg. A tornyot egy 23x27 méteres szabálytalan ovális árok övezte. Az őrtornyot Visy Zsolt Arrabona 7. burgusként azonosította. (részletesen T. Szőnyi Eszter ismertetőjében itt)

 

Az őrtoronytól nyugatra 120 méterre a Bakony-patak partján légifelvétel alapján Visy Zsolt egy másik őrtoronyra utaló jelenséget figyelt meg. Azonban ezt a helyszíni bejárás során beazonosítani még nem tudták. Ezt Visy Zsolt provizórikusan Arrabona 9. burgus-ként azonosított.

Mi is az a limes?

A limes az ókori Római Birodalom több ezer kilométeres, hegyeken, völgyeken átívelő, többnyire a folyók vonalát követő határvonalát jelenti. A Római Birodalom határvonala a birodalmi haderő központi egységekbe való rendezésével I. század végétől alakult ki. Az ókori határvonala mintegy 5 000 km hosszúságban, 20 mai állam területén több ezernyi őrtoronyból, kisebb-nagyobb táborhelyből és erődítményből áll. A határvonal több szakasza, mint pl. a Britannia provincia határát jelölő Hadrianus fal már évek óta az UNESCO Világörökségi Listáján szereplő világörökségi elem.

Néhány szó a Ripa Pannonicáról

Pannonia határát a Duna vonala jelentette.

Itt építették ki a határvédelmi zónát. A Duna természetes védővonalát kihasználva a zónában sánc és határfal építésére nem volt szükség. A katonák a Duna mentén épített úton járőrként és a megfigyelő és hírközlő funkciójú őrtornyokban őrként felügyelték a határt. Idegen betörés esetén a tornyok láncolatán végigfutó fényjelzéssel riasztották a limes kiemelt pontjain telepített táborokban állomásozó haderőt.

A limes folyóparti szakasza a mai ausztriai Klosterneuburgtól Szerbia fővárosáig Belgrádig tart. A 2 000 km-es ripa pannonicai szakaszból Magyarország mai területén 415 km-es rész található. A limes ezen részét 1-2 km távolságban őrtornyok és 10-30 km távolságban táborok alkották.

A katonai táborokat, tornyokat és útszakaszokat magában foglaló határvonal magyarországi szakaszát még térképezik. A szakasz 2009 óta szerepel a magyar világörökségi várományos helyszínek listáján A római limes magyarországi szakasza – A Ripa Pannonica néven, A Római Birodalom határai nevű nemzetközi sorozathelyszín tervezett kiterjesztéseként. Az érintett önkormányzatok is szeretnék a magyar szakaszt a világörökség részévé nyilváníttatni, ezért létrehozták a Magyar Limes Szövetséget, melyhez Nagyszentjános Község Önkormányzata is csatlakozott abban a reményben, hogy a többi helyszínnel érintett önkormányzattal közösen olyan turisztikai látványosság – láncolatot sikerül kialakítani, mely alkalmas a térség turisztikai vonzerejének látványos növelésére.

A nagyszentjánosi őrtornyok jelentősége, hasznosításuk lehetőségei

Az ókori emlékek közel harmada felett ma falvak, vagy városi településrészek találhatók, így az építészeti örökség korhű bemutatásra nagyon kevés helyszín esetében lehetséges. Nagyszentjános község külterületén lévő régészeti lelőhely és környezete évezredeken keresztül mezőgazdasági művelési terület volt, így a helyszín megőrizte táji sajátosságát. A terület egyike azoknak a kivételes helyszíneknek, ahol az eredeti állapot még rekonstruálható.

Nagyszentjános Község Önkormányzata ezért pályázati forrásból a torony rekonstrukciója mellett döntött, melyet - igazodva a nemzetközi látogatottsági és hasznosítási tapasztalatokhoz - „open air museum” jelleggel, személyzet nélküli kíván működtetni. A történelmi barangolás élményét a területen kialakított hortus, a házi állatokkal benépesített vidéki tér, a térből kiemelkedő őrtorony, továbbá a kibővített valóság (augmented reality - AR) eszközével elérhető kiegészítő tartalmak adnák. A projektről részletesen a Projektek menüpontban olvashatnak.

.