Anyakönyvi ügyek

Születés anyakönyvezése

Halálozás anyakönyvezése

Házasság anyakönyvezése

Születési név megváltoztatása

Házassági név megváltoztatása

Hazai anyakönyvezés

Anyakönyvi okiratok kiállítása

Birtokvédelmi ügyek

Birtokvédelmi ügyek

Hagyatéki ügyek

Hagyatéki ügyek

Kereskedelmi ügyek

Bejelentés köteles kereskedelmi tevékenység

Működési engedély kérelem

Szálláshely üzemeltetési engedély kérelem

Zenés, táncos rendezvénytartási engedélyezési eljárás

Adóügyek

Gépjárműadó megállapítása

Termőföld bérbeadásából származó jövedeleadó bevallása

Súlyos mozgáskorlátozottak gépjárműadó kedvezménye

Magánszemélyek kommunális adója

Helyi iparűzési adó

Telekadó

Adók módjára behajtandó köztartozások végrehajtása

Részletfizetés, fizetési halasztás

Adóigazolás

Adó- és értékbizonyítvány

Egyéb

Perkapun keresztül benyújtható K01 nyomtatvány

Perkapun keresztül benyújtható P26 nyomtatvány