A Nefelejcs Nyugdíjas Klub bemutatása

Nagyszentjánosi Nefelejcs Nyugdíjas klub megalakulása, és tevékenysége kezdetektől napjainkig


1997. január 29-én az Előkészítő Bizottság megalakította a Nagyszentjánosi Nefelejcs Nyugdíjas klubot. Az Önkormányzat kezdeményezte a nyugdíjasok igénye alapján. Az alakuló ülést Hajdú Mihály nyugdíjas nyitotta meg. A Polgármester az önkormányzat képviselő-testülete felhatalmazása alapján üdvözölte a klub megalakításának gondolatát és méltatta a nagy érdeklődést. Közölte továbbá, hogy a képviselő-testület az 1997 évi költségvetés tárgyalása során a társadalmi szervezetek részére tervezett támogatási keretből 100.000,- Ft-ot biztosit a klub működéséhez, továbbá biztosítja az óvoda étterem ingyenes használatát a rendezvényekre, gyűlésekre, valamint apróbb tárgyi feltételeket.

A klub létrehozásának indoklása:

  1. összehozza az idős embereket az emberi kapcsolatok ápolására

  2. rendezvények szervezése /klub délutánok, egyéb előadások, vetélkedők, vidám esték/

  3. kirándulások és közös munkák szervezése.

A megalakuláskor elnök: Bakó Imréné, elnökhelyettes: Ivanics Barnabásné, vezetőségi tagok:Süle Jánosné, Fajkusz Katalin, Mireider Józsefné, Lakatos Gyula és Hajdu Mihály

Ellenőrző Bizottság tagjai:Tarnai Rudolf, Vass Jánosné, Soós Lászlóné

Gazdasági felelős:Orbán Tiborné

Az alakuló ülés évi 400.- Ft/fő tagdíjat állapított meg a tagsági feltételként.A tagsági díjból és más forrásokból befolyó pénzt a megválasztott gazdasági vezető kezeli.  A pénzügyi gazdálkodást pénztár naplón kell vezetni, amelyet félévenként az ellenőrző bizottságnak ellenőrizni kell.

A klub napokat havonta két alkalommal, minden hónap második és negyedik szerdáján tartunk.

A fentiek alapján a Nagyszentjánosi Nyugdíjas klub 1997 január 29 napjától működését megkezdte 61-fővel, ami félév után 80 főre gyarapodott.

Nehezen tudtuk elviselni, hogy ránk már nincs szükség a munkahelyen, aztán kárpótolt bennünket a klubunk megalakulása. Lett feladatunk. Célunk kezdetektől fogva a nyugdíjasok emberi, közösségi kapcsolatainak ápolása. Rendezvények , klubdélutánok, közérdekű előadások, színház látogatások, kirándulások, közös munkák szervezése, mind ezt a célt szolgálta és szolgálja ma is. Programjainkat az éves tervet a tagság meghallgatása alapján a vezetőség állítja össze. Minden fontosabb megmozdulás előtt megbeszélést tartunk és közösen döntünk. Az elmúlt 17 év nem nagy idő. Elröppent, mint egy hosszúra nyúló pillanat. Mégis mennyi minden történt az évek alatt. Igazi közösséggé érett ez a kis csapat. Összeköt bennünket, sok élmény, nevetés, hangos nótaszó, vidám csevegés, fájdalom, könny, buzgó ima, lobogó gyertyafény. Ezek az élmények nem csak emlékezetünkben élnek, hanem minden esemény megörökítő krónkáinkban is., melyet bármikor fellapozhatunk, időrendi sorrendben részletes leírást találunk. Ezeket a feljegyzéseket szeretnénk emlékül hagyni az utánunk jövőknek. A naplót Ivanicsné Ilonka néni vezette 2008-ig, utána Szente Józsefné Gizike feladata lett.

Minden évben hallgattunk előadást egészségünkkel kapcsolatban, a vagyonunk és testi épségünk védelméről, megőrzéséről. Ismerkedtünk a fogyasztóvédelem szabályaival. Részünk volt szépirodalmi előadásokban, író-olvasó találkozókon vettünk részt, diavetítéssel egybekötött útleírások színesítették délutánjainkat. Visszatérő szép emlékek a színházlátogatások. A győri Nemzeti Színház előadásain kívül, volt szerencsénk ellátogatni a budapesti Nemzeti Színházba, az Operett Színházba több alkalommal a Mikroszkóp Színházba az utóbbi időben pedig a Fészek Klubban tartandó Sas műsorra. Mindezekre egyénileg nem lett volna lehetőségünk, csak közös szervezéssel.

Vidám délutánokat töltöttünk el és töltünk el ma is a játékos és tudományos vetélkedőkkel. A feladatok összeállításában aranydiplomás tanítónőink: Ivanics Barnabásné és Kalmár Ivánné szorgoskodtak, ma ez a feladat Kalmárné Ibolyára hárul. A vetélkedők levezetői is Ők voltak. Az eredmények a zsűri döntése alapján születtek. A játékos csoportok helyezésüknek megfelelő jutalomban részesülnek. Kezdettől fogva működik az énekkarunk.. Egyre szebben szól a nóta a magunk szórakoztatására és a különböző rendezvényeken. Versmondóink is vannak, Ők is rendszeresen szerepelnek.

A szórakozásokon kívül szívesen kapcsolódunk be a falu életébe. Ha szükség van ránk, besegítünk kisebb-nagyobb munkákba. Rendszeresen végezzük a templomkert, a temető takarítást, a szemétszedésben is számíthatnak ránk.

Kirándulásainkat megalakulásunkkor „Ismerd meg hazádat” jelszóval indítottuk. Bejártuk hazánk főbb tájait, volt ahol többször is megfordultunk.

Első hosszabb 2 napos utunk a Megyei Nyugdíjas Szövetség rendezésében Szegedre és Ópusztaszerre vezetett. Örökemlék marad a körkép látványa, pedig már többször is láttuk.

Sárospatak ősi kollégiuma a múltat idézi, a hollókői porcelán szemet gyönyörködtető, csodálatos látvány. Jártunk Gödöllőn a királyi kastélyban, jól lehetett itt élni! Pécset megtekintettük a Zsolnai múzeumot, a Dzsámit, és a csodálatos városközpontot. Máriagyűdön nem csak a kegykép, de a lépcsősor is lenyűgöző. Eger várát bevettük. Aggteleken megizzadtunk, de a barlangban jót túráztunk. Miskolctapolcán élveztük a fürdőzést. Megrendülten hallgattuk a föld mélyében Simándi József énekét. Szilvásváradra kisvasúton utaztunk. A Fátyol vízesés igazán mesés. Őrség, Pityerszer régmúlt emlék. A pankaszi szoknyás harangláb a naptól is megvéd. A nagy hőségben jót pihentünk alatta. Kecskeméten ámultuk a Cifra palotát, hallgattuk az öregtemplom hangjának zúgását. Bugac-pusztán megcsodáltuk a csikósok bemutatóját, a szürke gulya terelését. Megkóstoltuk jellegzetes ételeiket. Gyógyító erejében bízva, látogattunk el az Attila dombra. Fót, Veresegyháza, Szekszárd, Gemenci erdő mind külön-külön is szép emlék. Szentendrére, Esztergomba és Tiszafüredre is ellátogattunk, voltunk a Tisza tónál ahol hajókáztunk a sok tiszavirág között. Bort kóstoltunk Sopronban, Pannonhalmán, Dörgicsén, Badacsonyban és Csurgón.

Gyógyfürdőinket is szívesen látogatjuk. Kúráltuk magunkat az ország különböző gyógyhatású vizeiben. Győrön kívül jártunk Lepence, Komárom, Sárvár, Pápa, Bük, Nagyatád fürdőiben.

Idegen indiai kultúrával ismerkedtünk a Krisna völgyben, Sztarpán a Buddha Meditációs Központot tekintettük meg Hollókőről hazafelé, előtte Balassagyarmat és Szécsény volt az úti cél. A némasági fogadalmat tett szerzetesek életével Majkon találkoztunk. Jártunk Kékestetőn,Parádsasváron, Recsken és Egerben a Szépasszony völgyben pihentük ki az út fáradalmait.

A közelmúltban jártunk Segesden, Nagyatádon és környékén, volt aki már harmadszor is talált újdonságot. Horvátország fővárosa Zágráb csodálatos élmény volt mindenki számára. Ez csak egy kis töredéke klubéletünknek, de dióhéjban próbáltuk leírni.

Az évek során sok kedves embert ismertünk meg, hallgattunk, tudóst, költőt, énekest. Minket minden érdekel. Barátaink lettek a szomszédos falvak nyugdíjasai. Ellátogattunk hozzájuk. Szerepeltünk verssel, énekkel, öregbítve nevét klubunknak, falunknak. Vissza is hívtuk őket, ahol Ők is bemutatták repertoárjukat, betekintést nyertünk a klubok életében , és tapasztalatokat szereztünk.

Szívesen teszünk eleget a Megyei Nyugdíjas Szövetség meghívásainak, legyen szó gyűlésekről, előadásokról vagy szórakoztató műsorról.

Hagyománnyá vált klubunkban évente kétszer a névnapok megünneplése. A köszöntéseket egy kis műsor követi, majd jön a zenével összekötött vacsora. Ezeken az összejöveteleken mindig jól érezzük magunkat, néha még a „gőzös” is elindul Kanizsára.

Maradandó emlékként hagyjuk az utókornak az 1999. november 24-én, az Idősek Világéve alkalmából állított, talapzatra elhelyezett márványtáblát. Figyelmeztesse a fiatalságot az idősek iránti tiszteletre.

Ünnepeinken szomorúan emlékezünk azokra a klubtársainkra, akik már nem lehetnek közöttünk. Néma felállással és gyertyagyújtással adózunk emléküknek.

Klubunk működéséhez nagy szükségünk van segítőkre. Fő támogatónk a mindenkori Önkormányzat. Anyagilag és erkölcsileg is mellettünk áll. Nélküle nehéz lenne terveink megvalósítása. Másik fontos segítőnk a Kisalföld Mezőgazdasági Zrt. Neki is köszönhetjük, hogy egy-egy kiránduláskor kevesebb egyéni hozzájárulással tudunk az ország különböző részeire eljutni. Figyelembe veszi azt is, hogy klubtagjaink többsége a volt állami gazdaság nyugdíjasa.

Jó a kapcsolatunk az óvodával és az iskolával is. Rendezvényeikre állandó meghívottak vagyunk. A kis óvodások és az iskola tanulói pedig mosoraikkal teszik szebbé és bensőségesebbé ünnepeinket.

A leírtak megvalósulásában, és abban, hogy megelégedetten, szívesen emlékezünk vissza az elmúlt évekre, legfőbb szerep klubunk vezetőségének és tagságának jutott. Egy emberként sietnek a hívó szóra, segítenek teljesíteni a kitűzött célokat, a soron következő programokat. Legnagyobb feladat azonban az ügyintézésben, összehangolásban, lebonyolításban, klubvezetőnkre hárul, aki fáradhatatlan lelkiismeretességgel végzi munkáját és igyekszik összefogni a csapatot. 2014-ig Bakó Imréné, 2014-január-tól Szőke Katalin a klubvezető.

Bízunk benne, hogy kis közösségünk továbbra is így működik!

2005-től változás állt be a vezetőség soraiban:Csepi Lajosné lett a gazdasági vezető, Csonka György pedig a klubvezető helyettes.

2014. januári első összejövetelünkkor 8-án új klubvezetőt választottunk, mivel Bakó Imréné egészségügyi okokra hivatkozva lemondott. Az Önkormányzat, a vezetőség és a tagság megköszönte a 16 év áldozatos munkáját, és kérték további segítségét, és támogatását. Szőke Katalin jelöltet a tagság egyöntetűen megválasztotta és a vezetőség is újra lett választva.

A klub új szervezeti felépítése:

Szőke Katalin klubvezető

Csonka György helyettes

Bakó Imréné tiszteletbeli elnök

Fenyő Rita gazdasági vezető

Csepi Lajosné pénztáros

Vezetőség tagjai: Mireider Józsefné, Soós Lászlóné, Vass Jánosné